Language Switcher

На територията на град Кюстендил има топли минерални извори, които в съчетание с рехабилитационните центрове се оползотворяват от туристическа гледна точка. Наличието на геотермални води непосредствено в обекти – паметници на културата и в зони с концентрация на културно-историческо наследство е добра предпоставка за развитие на здравния и културно-исторически туризъм.
Лековитите минерални извори, заедно с добрите климатични условия и богатите културни традиции превръщат Кюстендил в атрактивна дестинация за туризъм.